คอร์สเรียน Paula Keycover

คอร์สเรียน Paula Keycover

คอร์สเรียน “Paula Keycover” นักเรียนจะได้ทำที่เก็บพวงกุญแจรูปเด็กผู้หญิงน่ารัก ได้เรียนการแอพพลิเค่ส่วนประกอบต่างๆด้วยการสอยมืออย่างเรียบร้อย และได้หัดควิลท์ด้วยเข็มควิลท์ ซึ่งเป็นเข็มชนิดพิเศษ มีลักษณะสั้น อ้วน และแข็งไม่โค้งงอ...