คอร์สเรียนออนไลน์ Paula Keycover

คอร์สเรียน “Paula Keycover” นักเรียนจะได้ทำที่เก็บพวงกุญแจรูปเด็กผู้หญิงน่ารัก ได้เรียนการแอพพลิเค่ส่วนประกอบต่างๆด้วยการสอยมืออย่างเรียบร้อย และได้หัดควิลท์ด้วยเข็มควิลท์ ซึ่งเป็นเข็มชนิดพิเศษ มีลักษณะสั้น อ้วน และแข็งไม่โค้งงอ เพื่อให้การควิลท์ดุนใยบุให้นูนสวยงาม มีมิติ การเย็บส่วนต่างๆของชิ้นงานสามารถเย็บได้ด้วยมือทั้งหมด หรือใช้จักรเย็บผ้าเพื่อความรวดเร็ว

คอร์สเรียนออนไลน์ Paula Keycover
คอร์สเรียนออนไลน์ Paula Keycover

นักเรียนสามารถเลือกสีชุดให้น้อง Paula ได้ตามชอบ

คอร์สเรียนออนไลน์ Paula Keycover
คอร์สเรียนออนไลน์ Paula Keycover

"คอร์สเรียนออนไลน์ เรียนได้ 24 ชั่วโมง"

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน

Download แพทเทิร์นและเอกสารประกอบการเรียน

การทำชิ้นงาน Paula Keycover มีการใช้เทคนิค “การควิลท์มือ” เป็นการเย็บเดินเส้นประ เล็กๆ ถี่ๆ บนชิ้นงานควิลท์ ซึ่งงานควิลท์ หมายถึง การบุ คือชิ้นงานที่มีการแทรกแผ่นใยบุนุ่มๆไว้ระหว่างผ้าชิ้นนอกและผ้าซับใน เพื่อให้ชิ้นงานหนา นุ่ม

การควิลท์ใช้อุปกรณ์พิเศษ คือ เข็มควิลท์และปลอกนิ้ว

เข็มควิลท์จะมีลักษณะสั้น อ้วน แข็งแรง ไม่โค้งงอ เพื่อให้การงัดดุนใยบุทำได้ดี

เข็มควิลท์

ปลอกนิ้ว ใช้เพื่อดันก้นเข็มและป้องกันไม่ให้เจ็บนิ้ว

เรามาดูสาธิตหลักการควิลท์ได้เลยค่ะ

บทเรียน Paula Keycover

พิเศษ ! มีแพทเทิร์น Paul Keycover เด็กผู้ชาย ให้ดาวน์โหลด

ไฟล์รูปภาพ วิธีทำ และแพทเทิร์นขนาดเท่าจริง ราคา 99 บาท

คอร์สเรียนออนไลน์ Paula Keycover
คอร์สเรียนออนไลน์ Paula Keycover

นอกจากทำชิ้นงาน Paula Keycover ที่เก็บกุญแจเด็กผู้หญิงแล้ว นักเรียนสามารถสั่งซื้อชุดคิท Paul Keycover ได้อีกด้วย ราคา 175 บาท  (ชุดวัสดุ วิธีทำ และแพทเทิร์น)

คอร์สเรียนออนไลน์ Paula Keycover

ชุดคิทพิเศษ "ผ้าพิมพ์ลาย" ตัดแล้วเย็บได้เลย

ชุดคิทผ้าพิมพ์ลาย Paula Keycover (เด็กผู้หญิง)  ราคา 220 บาท

ชุดคิทผ้าพิมพ์ลาย Paul Keycover  (เด็กผู้ชาย) ราคา 220 บาท

เทคนิคพิเศษที่นักเรียนจะได้รับจากคอร์สเรียนนี้

  1. การลอกแพทเทิร์นและการใช้เทมเพลทพลาสติก
คอร์สเรียนออนไลน์ Paula Keycover

2. การวัดเผื่อตะเข็บโดยรอบอย่างง่ายดาย โดยใช้ไม้บรรทัดพิเศษ

คอร์สเรียนออนไลน์ Paula Keycover

3. เทคนิคการแอพพลิเค่ด้วยการสอยมืออย่างเรียบร้อย

คอร์สเรียนออนไลน์ Paula Keycover

4. เทคนิคการเย็บกลับตะเข็บ

คอร์สเรียนออนไลน์ Paula Keycover

5. เทคนิคการควิลท์ด้วยมือ โดยใช้เข็มควิลท์และปลอกนิ้ว

คอร์สเรียนออนไลน์ Paula Keycover

6. การปักตกแต่งชิ้นงานด้วยลายโซ่ Chain stitch

คอร์สเรียนออนไลน์ Paula Keycover

7. การเย็บประกอบชิ้นงานด้วยการสอยแบบ 2 ชั้น เพื่อความแข็งแรง สวยงาม เรียบร้อยไร้รอยต่อ

คอร์สเรียนออนไลน์ Paula Keycover

คอร์สเรียนนี้ประกอบด้วย

คอร์สเรียนออนไลน์ Pinn

วัสดุ

วัสดุในการเรียนทำชิ้นงาน ได้แก่ ผ้าชิ้นนอก , ผ้าซับใน , ใยบุ , เชือกหางหนู , ห่วงพวงกุญแจ , ไหมปัก , ใยฟู

(ขนาดของวัสดุแต่ละชิ้นจะระบุโดยละเอียดในเอกสารประกอบการเรียน)

พิเศษ ! มีแพทเทิร์น Paul Keycover เด็กผู้ชาย ให้ดาวน์โหลด

ไฟล์รูปภาพ วิธีทำ และแพทเทิร์นขนาดเท่าจริง ราคา 99 บาท

คอร์สเรียนออนไลน์ Paula Keycover
คอร์สเรียนออนไลน์ Paula Keycover

หรือ เพื่อความสะดวก นักเรียนสามารถสั่งซื้อชุดคิท Paul Keycover ได้ในราคา 175 บาท (ชุดวัสดุ วิธีทำ และแพทเทิร์น)

คอร์สเรียนออนไลน์ Paula Keycover

ชุดคิทพิเศษ "ผ้าพิมพ์ลาย" ตัดแล้วเย็บได้เลย ไม่ต้องลอกแพทเทิร์น

ชุดคิทผ้าพิมพ์ลาย Paula Keycover (เด็กผู้หญิง)  ราคา 220 บาท

ชุดคิทผ้าพิมพ์ลาย Paul Keycover (เด็กผู้ชาย)  ราคา 220 บาท

อุปกรณ์

แผ่นพลาสติกเทมเพลท

ปากกาเมจิกแต้มผ้า

กรรไกรตัดผ้า แพ็ค 2 ชิ้น

คลิปหนีบผ้า

เข็มหมุดหัวแก้ว

เข็มเย็บมือพร้อมที่สนเข็ม

ไม้บรรทัดเผื่อตะเข็บ

ดินสอเขียนผ้าสีขาว

เข็มควิลท์เบอร์ 9

ปลอกนิ้วมือยาง

ปลอกนิ้วมือโลหะ

ที่เลาะด้าย