คอร์สเรียน Poodle Keycover

คอร์สเรียน Poodle Keycover

คอร์สเรียน “Poodle Keycover” นักเรียนจะได้ทำที่เก็บพวงกุญแจรูปน้องหมาพูเดิ้ลน่ารัก ได้เรียนการแอพพลิเค่ด้วยการสอยมืออย่างเรียบร้อย และได้หักปักเดินเส้น การเย็บส่วนต่างๆของชิ้นงานสามารถเย็บได้ด้วยมือทั้งหมด หรือใช้จักรเย็บผ้าเพื่อความรวดเร็ว...
คอร์สเรียน Paula Keycover

คอร์สเรียน Paula Keycover

คอร์สเรียน “Paula Keycover” นักเรียนจะได้ทำที่เก็บพวงกุญแจรูปเด็กผู้หญิงน่ารัก ได้เรียนการแอพพลิเค่ส่วนประกอบต่างๆด้วยการสอยมืออย่างเรียบร้อย และได้หัดควิลท์ด้วยเข็มควิลท์ ซึ่งเป็นเข็มชนิดพิเศษ มีลักษณะสั้น อ้วน และแข็งไม่โค้งงอ...