คอร์สเรียนการเย็บหนังเทียมด้วยจักรเย็บผ้าไฟฟ้า

คอร์สเรียนการเย็บหนังเทียมด้วยจักรเย็บผ้าไฟฟ้า

ไม่ใช่แค่การ "เปลี่ยนเข็ม" หรือ "ตีนผี" แต่การเย็บหนังเทียมให้สวยด้วยจักรเย็บผ้าไฟฟ้า ยังต้องใช้เทคนิคอีกหลายอย่าง เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่สวยถูกใจ สมกับความทุ่มเทและเวลาที่ใช้ไป ที่สำคัญเทคนิคและเคล็ดลับเหล่านี้ จะทำให้การเย็บหนังเทียมผ่านไปได้อย่างเพลิดเพลิน ราบรื่น...
บทที่4 ลงมือทำชิ้นงานจริง กระเป๋า Holdy bag

บทที่4 ลงมือทำชิ้นงานจริง กระเป๋า Holdy bag

บทที่ 1 ภาพรวมคอร์สเรียนการเย็บหนังเทียมด้วยจักรเย็บผ้าไฟฟ้า บทที่ 2 ความแตกต่างระหว่างการเย็บผ้าและหนังเทียม ในเรื่องของวัสดุ แพทเทิร์นและวิธีการเย็บ บทที่ 3 เทคนิคการเย็บหนังเทียมให้สวย ทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ เทคนิคการวางแพทเทิร์น และเทคนิคการเย็บ บทที่ 4...
บทที่ 3 เทคนิคการเย็บหนังเทียมให้สวย

บทที่ 3 เทคนิคการเย็บหนังเทียมให้สวย

บทที่ 1 ภาพรวมคอร์สเรียนการเย็บหนังเทียมด้วยจักรเย็บผ้าไฟฟ้า บทที่ 2 ความแตกต่างระหว่างการเย็บผ้าและหนังเทียม ในเรื่องของวัสดุ แพทเทิร์นและวิธีการเย็บ บทที่ 3 เทคนิคการเย็บหนังเทียมให้สวย ทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ เทคนิคการวางแพทเทิร์น และเทคนิคการเย็บ บทที่ 4...
บทที่ 2 ความแตกต่างระหว่างการเย็บผ้าและหนังเทียม

บทที่ 2 ความแตกต่างระหว่างการเย็บผ้าและหนังเทียม

บทที่ 1 ภาพรวมคอร์สเรียนการเย็บหนังเทียมด้วยจักรเย็บผ้าไฟฟ้า บทที่ 2 ความแตกต่างระหว่างการเย็บผ้าและหนังเทียม ในเรื่องของวัสดุ แพทเทิร์นและวิธีการเย็บ บทที่ 3 เทคนิคการเย็บหนังเทียมให้สวย ทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ เทคนิคการวางแพทเทิร์น และเทคนิคการเย็บ บทที่ 4...
บทที่ 1 ภาพรวมคอร์สเรียนการเย็บหนังเทียมด้วยจักรเย็บผ้าไฟฟ้า

บทที่ 1 ภาพรวมคอร์สเรียนการเย็บหนังเทียมด้วยจักรเย็บผ้าไฟฟ้า

บทที่ 1 ภาพรวมคอร์สเรียนการเย็บหนังเทียมด้วยจักรเย็บผ้าไฟฟ้า บทที่ 2 ความแตกต่างระหว่างการเย็บผ้าและหนังเทียม ในเรื่องของวัสดุ แพทเทิร์นและวิธีการเย็บ บทที่ 3 เทคนิคการเย็บหนังเทียมให้สวย ทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ เทคนิคการวางแพทเทิร์น และเทคนิคการเย็บ บทที่ 4...
คอร์สเรียนการเย็บหนังเทียมด้วยจักรเย็บผ้าไฟฟ้า

คอร์สเรียนเย็บหนังเทียมด้วยจักรเย็บผ้าไฟฟ้า

ไม่ใช่แค่การ "เปลี่ยนเข็ม" หรือ "ตีนผี" แต่การเย็บหนังเทียมให้สวยด้วยจักรเย็บผ้าไฟฟ้า ยังต้องใช้เทคนิคอีกหลายอย่าง เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่สวยถูกใจ สมกับความทุ่มเทและเวลาที่ใช้ไป ที่สำคัญเทคนิคและเคล็ดลับเหล่านี้ จะทำให้การเย็บหนังเทียมผ่านไปได้อย่างเพลิดเพลิน ราบรื่น...