คัมภีร์ออนไลน์ คู่มือปักชื่อนักเรียน

คัมภีร์ออนไลน์ คู่มือปักชื่อนักเรียน

เริ่มต้น.....การปักชื่อนักเรียนด้วยจักรปักคอมพิวเตอร์ การสร้างรายได้ด้วยจักรปักคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่ทําเงินได้เป็นกอบเป็นกําในระยะสั้นๆ เพราะความต้องการเสื้อนักเรียนในช่วงก่อนเปิดเทอม (เดือนพฤษภาคม) จะมีสูงมาก เริ่มตั้งแต่เดือน...