คัมภีร์ปักชื่อนักเรียน
คัมภีร์ปักชื่อนักเรียน

แนะนําคอรส์เรียนเบื้องต้น

มีโปรแกรมสร้างไฟล์ปักชื่อหรือยัง?

โปรแกรม PINN ปักชื่อ 4.0

หรือ โทร 082-6144061 ถึง 65

1. การสร้างไฟล์ปักชื่อนักเรียนอย่างง่าย ด้วยPinn ปักชื่อ 4.0 LITE

สนใจสั่งซื้อโปรแกรม โทร 082-6144061 ถึง 65

คู่มือการใช้งาน PINN ปักชื่อ 4.0 PLUS

คู่มือการใช้งาน PES 4.0

2. วัสดุรองปักในงานปักชื่อนักเรียน

สนใจวัสดุรองปักแบบต่างๆ คลิกดูได้เลยค่ะ

3.1 การกําหนดตําแหน่งเสื้อคอบัวแบบมีกระเป๋า

3.2 การกําหนดตําแหน่งเสื้อเชิ้ตแบบไม่มีกระเป๋า

3.3 การกําหนดตําแหน่งเสื้อเชิ้ตชาย หรือโปโลแบบมีกระเป๋า

3.4 การกําหนดตำแหน่งเสื้อปกทหารเรือ

3.5 การกําหนดตำแหน่งเสื้อคอกลม

4. เทคนิคการปักตัวอักษรให้สวย

5. เทคนิคการปักชื่อให้ไว

สนใจสะดึงปักเพิ่มเติม คลิกดูได้เลยค่ะ

6. เทคนิคการปักจุดและดาว

7. วิธีการปักชุดว่ายนํ้า และหมวกว่ายน้ำ

8. เทคนิคการปักสายกระเป๋า

9. เทคนิคการปักเครื่องนอนเด็กอนุบาล

10.1 เทคนิคการปักหมวกลูกเสือสำรอง

10.2 เทคนิคการปักหมวกลูกเสือสามัญ

10.3 เทคนิคการปักเนตรนารี

11. เทคนิคการปักรองเท้านักเรียน

12. แนะนําวัสดุ-อุปกรณ์ที่จําเป็นในการปักชื่อนักเรียน

13. การดูแลจักรเบื้องต้นให้พร้อมรับงานในฤดูปักชื่อนักเรียน

เอกสารประกอบการเปิดร้านปักในสถานการณ์โรค Covid-19

กระดาษรองปักแบบฉีก แพ็ค 5 เมตร

กระดาษรองปักแบบตัด แพ็ค90 เมตร

ไม้วัดตำแหน่งปักชื่อนักเรียน

กระสวยด้ายล่างจักรปัก 80ชิ้น

ด้ายล่างจักรปักแบบโคนใหญ่

กาวการ์ตูน