บทที่ 10 การบำรุงรักษาจักรเย็บผ้า

บทที่ 10 การบำรุงรักษาจักรเย็บผ้า

บทที่ 1 จักรและอุปกรณ์สำหรับจักร บทที่ 2 เทคนิคการเย็บเส้นตรง โค้ง เข้ามุม บทที่ 3 การตั้งค่าความกว้าง ยาว ความตึงด้าย บทที่ 4 อุปกรณ์เบื้องต้นและความรู้เรื่องผ้า บทที่ 5 การทำชิ้นงานด้วยหลักการเย็บพื้นฐาน บทที่ 6 การเย็บเก็บชายผ้าและการเย็บคลุมริมผ้า บทที่ 7...
บทที่ 9 การเย็บซิปและลวดลายตกแต่ง

บทที่ 9 การเย็บซิปและลวดลายตกแต่ง

บทที่ 1 จักรและอุปกรณ์สำหรับจักร บทที่ 2 เทคนิคการเย็บเส้นตรง โค้ง เข้ามุม บทที่ 3 การตั้งค่าความกว้าง ยาว ความตึงด้าย บทที่ 4 อุปกรณ์เบื้องต้นและความรู้เรื่องผ้า บทที่ 5 การทำชิ้นงานด้วยหลักการเย็บพื้นฐาน บทที่ 6 การเย็บเก็บชายผ้าและการเย็บคลุมริมผ้า บทที่ 7...
บทที่ 8 การทำรังดุมและการเย็บกระดุม

บทที่ 8 การทำรังดุมและการเย็บกระดุม

บทที่ 1 จักรและอุปกรณ์สำหรับจักร บทที่ 2 เทคนิคการเย็บเส้นตรง โค้ง เข้ามุม บทที่ 3 การตั้งค่าความกว้าง ยาว ความตึงด้าย บทที่ 4 อุปกรณ์เบื้องต้นและความรู้เรื่องผ้า บทที่ 5 การทำชิ้นงานด้วยหลักการเย็บพื้นฐาน บทที่ 6 การเย็บเก็บชายผ้าและการเย็บคลุมริมผ้า บทที่ 7...
บทที่ 7 การเย็บยางยืด

บทที่ 7 การเย็บยางยืด

บทที่ 1 จักรและอุปกรณ์สำหรับจักร บทที่ 2 เทคนิคการเย็บเส้นตรง โค้ง เข้ามุม บทที่ 3 การตั้งค่าความกว้าง ยาว ความตึงด้าย บทที่ 4 อุปกรณ์เบื้องต้นและความรู้เรื่องผ้า บทที่ 5 การทำชิ้นงานด้วยหลักการเย็บพื้นฐาน บทที่ 6 การเย็บเก็บชายผ้าและการเย็บคลุมริมผ้า บทที่ 7...
บทที่ 6 การเย็บเก็บชายผ้าและการเย็บคลุมริมผ้า

บทที่ 6 การเย็บเก็บชายผ้าและการเย็บคลุมริมผ้า

บทที่ 1 จักรและอุปกรณ์สำหรับจักร บทที่ 2 เทคนิคการเย็บเส้นตรง โค้ง เข้ามุม บทที่ 3 การตั้งค่าความกว้าง ยาว ความตึงด้าย บทที่ 4 อุปกรณ์เบื้องต้นและความรู้เรื่องผ้า บทที่ 5 การทำชิ้นงานด้วยหลักการเย็บพื้นฐาน บทที่ 6 การเย็บเก็บชายผ้าและการเย็บคลุมริมผ้า บทที่ 7...