บทที่ 34 Photo2Stitch

บทที่ 34 Photo2Stitch

คอร์สออนไลน์ PE-Design ละเอียดที่สุดจาก PinnShop เนื้อหาในคอร์ส PE-Design บทที่ 1 แนะนำผู้สอนบทที่ 2 พื้นฐานการออกแบบลายปักบทที่ 3 โครงสร้างของลายปัก (ตอนที่ 1)บทที่ 4 โครงสร้างของลายปัก (ตอนที่ 2)บทที่ 5 โครงสร้างของลายปัก (ตอนที่ 3)บทที่ 6...
บทที่ 33 Auto Punch

บทที่ 33 Auto Punch

คอร์สออนไลน์ PE-Design ละเอียดที่สุดจาก PinnShop เนื้อหาในคอร์ส PE-Design บทที่ 1 แนะนำผู้สอนบทที่ 2 พื้นฐานการออกแบบลายปักบทที่ 3 โครงสร้างของลายปัก (ตอนที่ 1)บทที่ 4 โครงสร้างของลายปัก (ตอนที่ 2)บทที่ 5 โครงสร้างของลายปัก (ตอนที่ 3)บทที่ 6...
บทที่ 32 Floral Pattern

บทที่ 32 Floral Pattern

คอร์สออนไลน์ PE-Design ละเอียดที่สุดจาก PinnShop เนื้อหาในคอร์ส PE-Design บทที่ 1 แนะนำผู้สอนบทที่ 2 พื้นฐานการออกแบบลายปักบทที่ 3 โครงสร้างของลายปัก (ตอนที่ 1)บทที่ 4 โครงสร้างของลายปัก (ตอนที่ 2)บทที่ 5 โครงสร้างของลายปัก (ตอนที่ 3)บทที่ 6...
บทที่ 31 แบบฝึกหัดการวาดด้วย Fill Stitch

บทที่ 31 แบบฝึกหัดการวาดด้วย Fill Stitch

คอร์สออนไลน์ PE-Design ละเอียดที่สุดจาก PinnShop เนื้อหาในคอร์ส PE-Design บทที่ 1 แนะนำผู้สอนบทที่ 2 พื้นฐานการออกแบบลายปักบทที่ 3 โครงสร้างของลายปัก (ตอนที่ 1)บทที่ 4 โครงสร้างของลายปัก (ตอนที่ 2)บทที่ 5 โครงสร้างของลายปัก (ตอนที่ 3)บทที่ 6...
บทที่ 30 แบบฝึกหัดการวาดด้วย Satin Stitch

บทที่ 30 แบบฝึกหัดการวาดด้วย Satin Stitch

คอร์สออนไลน์ PE-Design ละเอียดที่สุดจาก PinnShop เนื้อหาในคอร์ส PE-Design บทที่ 1 แนะนำผู้สอนบทที่ 2 พื้นฐานการออกแบบลายปักบทที่ 3 โครงสร้างของลายปัก (ตอนที่ 1)บทที่ 4 โครงสร้างของลายปัก (ตอนที่ 2)บทที่ 5 โครงสร้างของลายปัก (ตอนที่ 3)บทที่ 6...