คอร์สเรียน Poodle Keycover

คอร์สเรียน Poodle Keycover

คอร์สเรียน “Poodle Keycover” นักเรียนจะได้ทำที่เก็บพวงกุญแจรูปน้องหมาพูเดิ้ลน่ารัก ได้เรียนการแอพพลิเค่ด้วยการสอยมืออย่างเรียบร้อย และได้หักปักเดินเส้น การเย็บส่วนต่างๆของชิ้นงานสามารถเย็บได้ด้วยมือทั้งหมด หรือใช้จักรเย็บผ้าเพื่อความรวดเร็ว...