บทที่ 13 เปรียบเทียบความแตกต่างของแพทเทิร์นญี่ปุ่นและอเมริกัน

บทที่ 13 เปรียบเทียบความแตกต่างของแพทเทิร์นญี่ปุ่นและอเมริกัน

บทที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนเย็บเสื้อผ้าด้วยตัวเอง บทที่ 2 วิธีเย็บเสื้อยิปซี บทที่ 3 การตัดเย็บกางเกงทรงกระบอก บทที่ 4 วิธีทำกระโปรงพลีท บทที่ 5 การใช้ตีนผีพิเศษตกแต่งเสื้อผ้า บทที่ 6 ความรู้พื้นฐานการใช้แพทเทิร์นสำเร็จรูป บทที่ 7 การใช้แพทเทิร์นแบบญี่ปุ่น บทที่ 8...
บทที่ 12 อธิบายวิธีทำชิ้นงานแบบอเมริกัน

บทที่ 12 อธิบายวิธีทำชิ้นงานแบบอเมริกัน

บทที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนเย็บเสื้อผ้าด้วยตัวเอง บทที่ 2 วิธีเย็บเสื้อยิปซี บทที่ 3 การตัดเย็บกางเกงทรงกระบอก บทที่ 4 วิธีทำกระโปรงพลีท บทที่ 5 การใช้ตีนผีพิเศษตกแต่งเสื้อผ้า บทที่ 6 ความรู้พื้นฐานการใช้แพทเทิร์นสำเร็จรูป บทที่ 7 การใช้แพทเทิร์นแบบญี่ปุ่น บทที่ 8...
บทที่ 11 การลอกแพทเทิร์นแบบอเมริกัน

บทที่ 11 การลอกแพทเทิร์นแบบอเมริกัน

บทที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนเย็บเสื้อผ้าด้วยตัวเอง บทที่ 2 วิธีเย็บเสื้อยิปซี บทที่ 3 การตัดเย็บกางเกงทรงกระบอก บทที่ 4 วิธีทำกระโปรงพลีท บทที่ 5 การใช้ตีนผีพิเศษตกแต่งเสื้อผ้า บทที่ 6 ความรู้พื้นฐานการใช้แพทเทิร์นสำเร็จรูป บทที่ 7 การใช้แพทเทิร์นแบบญี่ปุ่น บทที่ 8...
บทที่ 10 การใช้แพทเทิร์นแบบอเมริกัน

บทที่ 10 การใช้แพทเทิร์นแบบอเมริกัน

บทที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนเย็บเสื้อผ้าด้วยตัวเอง บทที่ 2 วิธีเย็บเสื้อยิปซี บทที่ 3 การตัดเย็บกางเกงทรงกระบอก บทที่ 4 วิธีทำกระโปรงพลีท บทที่ 5 การใช้ตีนผีพิเศษตกแต่งเสื้อผ้า บทที่ 6 ความรู้พื้นฐานการใช้แพทเทิร์นสำเร็จรูป บทที่ 7 การใช้แพทเทิร์นแบบญี่ปุ่น บทที่ 8...
บทที่ 9 การทำชิ้นงานตามวิธีทำแบบญี่ปุ่น

บทที่ 9 การทำชิ้นงานตามวิธีทำแบบญี่ปุ่น

บทที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนเย็บเสื้อผ้าด้วยตัวเอง บทที่ 2 วิธีเย็บเสื้อยิปซี บทที่ 3 การตัดเย็บกางเกงทรงกระบอก บทที่ 4 วิธีทำกระโปรงพลีท บทที่ 5 การใช้ตีนผีพิเศษตกแต่งเสื้อผ้า บทที่ 6 ความรู้พื้นฐานการใช้แพทเทิร์นสำเร็จรูป บทที่ 7 การใช้แพทเทิร์นแบบญี่ปุ่น บทที่ 8...