คอร์สเรียนออนไลน์ การใช้จักรปักเล็กเบื้องต้นใน 3 วัน

เนื้อหาในคอร์ส

DAY 1 ปัจจัยสำคัญของการปัก

DAY 2 เทคนิคการปักอาร์ม

DAY 3 เทคนิคการปักแอพพลิเค่และการทำ Auto Sewing