คอร์สเรียนออนไลน์ Let’s get to know Free Motion

คอร์สเรียนออนไลน์ Let’s get to know Free Motion

"เปลี่ยนจักรเย็บผ้าธรรมดา ให้กลายเป็นอุปกรณ์วาดภาพชิ้นใหม่" หนังสือ Let's get to know Free Motion หนังสือเล่มนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับ เทคนิค “ฟรีโมชั่น”เทคนิคที่จะเปลี่ยนจักรเย็บผ้าธรรมดาๆ ให้กลายเป็นอุปกรณ์วาดภาพชิ้นใหม่ หนังสือ Let’s got to know...