คอร์สเรียน Sue and Sam On The Beach

คอร์สเรียน “กระเป๋าสตางค์ Sue and Sam On The Beach”  เป็นคอร์สเรียนที่ได้รวบรวมเทคนิคในการเย็บมือไว้อย่างมากมาย ทั้งการเย็บแอพพลิเค่ลวดลายต่างๆที่มีความทับซ้อนกันหลายชั้น การควิลท์ การกุ๊น การเย็บซิป และการช่องด้านในกระเป๋าหลากหลายแบบ  "คอร์สเรียนออนไลน์...