คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการศึกษา 3D Printer แต่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ ภายในคอร์สมีการสอนตั้งแต่การทำงานของเครื่อง 3D Printer ประเภทและวัสดุของเครื่อง 3D Printer ในแต่ละระบบ การออกแบบโมเดล รวมไปถึงการประยุกต์ใช้งาน 3D Printer ในด้านต่าง ๆ พร้อมแนะนำแหล่งเรียนรู้และเว็บไซต์เกี่ยวกับ 3D Model อีกมากมาย

"คอร์สเรียนออนไลน์ เรียนได้ 24 ชั่วโมง"

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน

Download เอกสารประกอบการเรียนบทที่ 1 – 3

บทที่ 1 : เครื่องพิมพ์สามมิติคืออะไร?

บทที่ 2 : เรียนรู้การสร้างโมเดลด้วย Tinkercad

บทที่ 3 : การประยุกต์ใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติ

สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ คอร์ส 3D Printer Basic เป็นคอร์สพื้นฐานที่ทุกคนสามารถเรียนได้ สำหรับนักเรียนนักศึกษา ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 3D Printer มากขึ้น และสำหรับบุคคลทั่วไปหรือผู้ประกอบการ สามารถนำไปศึกษา หรือนำไปใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจได้ สามารถลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์ได้แล้ววันนี้

คอร์สเรียนออนไลน์นี้ประกอบด้วย

คอร์ส 3D Printer Basic เป็นคอร์สพื้นฐานที่ทุกคนสามารถเรียนได้ สำหรับนักเรียนนักศึกษา ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 3D Printer มากขึ้น และสำหรับบุคคลทั่วไปหรือผู้ประกอบการ สามารถนำไปศึกษา หรือนำไปใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจได้ สามารถลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์ได้แล้ววันนี้

คอร์สเรียนออนไลน์ 3D Printer Basic

วัตถุประสงค์

  • เข้าใจกระบวนการทำงานและ ประเภทของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
  • สามารถออกแบบโมเดลสามมิติด้วยโปรแกรม Tinkercad ได้
  • เข้าใจประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติในด้านต่าง ๆ ได้

คอร์สออนไลน์นี้เหมาะสำหรับ

  • นักเรียนนักศึกษา
  • ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีด้านเครื่องพิมพ์สามมิติ
  • ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป

ปกติ 990 บาท พิเศษ 350 บาท เท่านั้น!!