DAY2 – 2 เทคนิคการปักอาร์ม

DAY2 – 2 เทคนิคการปักอาร์ม

คอร์สเรียนออนไลน์ การใช้จักรปักเล็กเบื้องต้นใน 3 วัน เนื้อหาในคอร์ส คอร์สเรียนออนไลน์การใช้จักรปักเล็กเบื้องต้นใน 3 วัน DAY 1 ปัจจัยสำคัญของการปัก DAY1 – ปัจจัยสำคัญของการปัก ปัจจัยที่ 1 ตัวจักร 10/24/2019 เข้าเรียน DAY1 – ปัจจัยสำคัญของการปัก ปัจจัยที่ 2...
DAY2 – 1 เทคนิคการสร้างลายปักอาร์ม

DAY2 – 1 เทคนิคการสร้างลายปักอาร์ม

คอร์สเรียนออนไลน์ การใช้จักรปักเล็กเบื้องต้นใน 3 วัน เนื้อหาในคอร์ส คอร์สเรียนออนไลน์การใช้จักรปักเล็กเบื้องต้นใน 3 วัน DAY 1 ปัจจัยสำคัญของการปัก DAY1 – ปัจจัยสำคัญของการปัก ปัจจัยที่ 1 ตัวจักร 10/24/2019 เข้าเรียน DAY1 – ปัจจัยสำคัญของการปัก ปัจจัยที่ 2...
DAY1 – ปัจจัยสำคัญของการปัก ปัจจัยที่ 3.3 การเลือกวัสดุรองปัก

DAY1 – ปัจจัยสำคัญของการปัก ปัจจัยที่ 3.3 การเลือกวัสดุรองปัก

คอร์สเรียนออนไลน์ การใช้จักรปักเล็กเบื้องต้นใน 3 วัน เนื้อหาในคอร์ส คอร์สเรียนออนไลน์การใช้จักรปักเล็กเบื้องต้นใน 3 วัน DAY 1 ปัจจัยสำคัญของการปัก DAY1 – ปัจจัยสำคัญของการปัก ปัจจัยที่ 1 ตัวจักร 10/24/2019 เข้าเรียน DAY1 – ปัจจัยสำคัญของการปัก ปัจจัยที่ 2...
DAY1 – ปัจจัยสำคัญของการปัก ปัจจัยที่ 3.2 การขึงสะดึง

DAY1 – ปัจจัยสำคัญของการปัก ปัจจัยที่ 3.2 การขึงสะดึง

คอร์สเรียนออนไลน์ การใช้จักรปักเล็กเบื้องต้นใน 3 วัน เนื้อหาในคอร์ส คอร์สเรียนออนไลน์การใช้จักรปักเล็กเบื้องต้นใน 3 วัน DAY 1 ปัจจัยสำคัญของการปัก DAY1 – ปัจจัยสำคัญของการปัก ปัจจัยที่ 1 ตัวจักร 10/24/2019 เข้าเรียน DAY1 – ปัจจัยสำคัญของการปัก ปัจจัยที่ 2...
DAY1 – ปัจจัยสำคัญของการปัก ปัจจัยที่ 3.1 การใช้จักรปักอย่างถูกต้อง

DAY1 – ปัจจัยสำคัญของการปัก ปัจจัยที่ 3.1 การใช้จักรปักอย่างถูกต้อง

คอร์สเรียนออนไลน์ การใช้จักรปักเล็กเบื้องต้นใน 3 วัน เนื้อหาในคอร์ส คอร์สเรียนออนไลน์การใช้จักรปักเล็กเบื้องต้นใน 3 วัน DAY 1 ปัจจัยสำคัญของการปัก DAY1 – ปัจจัยสำคัญของการปัก ปัจจัยที่ 1 ตัวจักร 10/24/2019 เข้าเรียน DAY1 – ปัจจัยสำคัญของการปัก ปัจจัยที่ 2...
DAY1 – ปัจจัยสำคัญของการปัก ปัจจัยที่ 2 ไฟล์ลายปัก

DAY1 – ปัจจัยสำคัญของการปัก ปัจจัยที่ 2 ไฟล์ลายปัก

คอร์สเรียนออนไลน์ การใช้จักรปักเล็กเบื้องต้นใน 3 วัน เนื้อหาในคอร์ส คอร์สเรียนออนไลน์การใช้จักรปักเล็กเบื้องต้นใน 3 วัน DAY 1 ปัจจัยสำคัญของการปัก DAY1 – ปัจจัยสำคัญของการปัก ปัจจัยที่ 1 ตัวจักร 10/24/2019 เข้าเรียน DAY1 – ปัจจัยสำคัญของการปัก ปัจจัยที่ 2...