คอร์สออนไลน์ PE-Design ละเอียดที่สุดจาก PinnShop

เนื้อหาในคอร์ส PE-Design

บทที่ 1 แนะนำผู้สอน
บทที่ 2 พื้นฐานการออกแบบลายปัก
บทที่ 3 โครงสร้างของลายปัก (ตอนที่ 1)
บทที่ 4 โครงสร้างของลายปัก (ตอนที่ 2)
บทที่ 5 โครงสร้างของลายปัก (ตอนที่ 3)
บทที่ 6 แนะนำภาพรวมการใช้งานโปรแกรม
บทที่ 7 การติดตั้งโปรแกรม
บทที่ 8 การตั้งหน่วยวัดและปรับมาตรฐานหน้าจอ
บทที่ 9 การตั้งค่าเมนูลัดและคำสั่งที่ใช้ประจำ
บทที่ 10 การกำหนดมุมมองในการปัก
บทที่ 11 Wizard
บทที่ 12 Templates
บทที่ 13 การเปิดไฟล์ บันทึกไฟล์ และคำสั่งพื้นฐาน
บทที่ 14 การตั้งค่าสะดึง
บทที่ 15 การเตรียมภาพต้นฉบับ
บทที่ 16 การวาดเส้นตรง
บทที่ 17 การวาดเส้นโค้ง
บทที่ 18 การวาดเส้นแบบผสม
บทที่ 19 การวาดรูปทรงแบบปิด (ตอนที่ 1)
บทที่ 20 การวาดรูปทรงแบบปิด (ตอนที่ 2)
บทที่ 21 การวาดรูปทรงแบบปิด (ตอนที่ 3)
บทที่ 22 การวาดซิกแซก (ตอนที่ 1)
บทที่ 23 การวาดซิกแซก (ตอนที่ 2)
บทที่ 24 การวาดซิกแซก (ตอนที่ 3)
บทที่ 25 Remove Overlap
บทที่ 26 Sewing Attributes
บทที่ 27 Text Design (ตอนที่ 1)
บทที่ 28 Text Design (ตอนที่ 2)
บทที่ 29 แบบฝึกหัดการวาดด้วย Running Stitch
บทที่ 30 แบบฝึกหัดการวาดด้วย Satin Stitch
บทที่ 31 แบบฝึกหัดการวาดด้วย Fill Stitch
บทที่ 32 Floral Pattern
บทที่ 33 Auto Punch
บทที่ 34 Photo2Stitch

ลูกค้า PE-Design ซื้อจาก PinnShop เรียนฟรี

รับสิทธิ์เรียนฟรีได้โดยการกดลิ้งค์นี้ค่ะ ลงทะเบียนโปรแกรมรับสิทธิ์เรียนฟรี